انگیزشی

کارما چیست؟

کارما چیست؟(۱۱ قانون کارما در زندگی که باید بدانید)

کارما یا همان قانون کارما به معنی این است که هر عملی که در زندگیتان انجام می دهید دارای یک عکس العمل است. بر اساس قانون کارما تمام اعمالی که در این دنیا انجام می دهیم دارای یک عکس العمل است. هیچ چیز در این دنیا بی‌جواب نمی‌ماند.

به زبان ساده تر وقتی کار و اعمال خوبی انجام می دهیم در عکس العمل آن نتایج خوبی خواهیم گرفت. اما وقتی کار و اعمال بدی انجام می دهیم بر اساس قانون کارما در کائنات که همانندقانون جذب یک قانون ثابت در جهان است نتایج منفی وارد زندگی تان می شود. به زبان ساده می گویند از هر دست بدهی از همان دست هم میگیری و این ضرب المثل ساده بیانگر قانون کارما در جهان هستی است. یا زمین گرد است.

کارما چیست؟قانون کارما چیست؟

شاید در ذهنتان این سوال ایجاد شود که منظور از قانون کارما چیه ؟ ، قانون کارما یا کلمه کارما ( Karma ) به زبان ساده به این معناست که هر عمل و کاری در این دنیا انجام دهید آن را دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال اگر در این دنیا به کسی خوبی کنید بر اساس قانون کار ما افراد زیادی به شما خوبی خواهند کرد. یا فرض کنید در طول روز به کسی بدی کنید شما شاید نصف شب همان روز از معده درد خوابتان نبرد که شما این را به هم دیگه ربط نمی‌دهید. یا اینکه در همان روز به فقیری کمکی کرده‌ای و شما در همان روز خبر خوشحال کننده‌ای که اصلا انتظارش را هم نداشتید مواجه بشوید که شما این را به هم ربط نمیدهید ولی آدم برای هرکاری که انجام دهد تمام کائنات دست در دست هم می‌دهند تا به عمل ما آدم ها واکنش نشان دهد و نتیجه کارهای چه خوب و چه بدمان را حتما می‌بینیم.

در قانون جذب به قانون کارما تاکید بسیار زیادی شده است. و قانون کارما یکی از قوانین و شاخه های قانون جذب است. کلمه کارما در لغت به معنای بازگشت گرفته شده است. با استفاده از قانون کارما شما سرنوشت آن را در اختیار دارید و همانطور که عمل کنید بر اساس عملی که انجام می دهید سرنوشتتان رقم خواهد خورد.

قانون کارما می گوید که سرنوشت شما از قبل تعیین نشده است. بر اساس قانون کار ما امکان ندارد که آینده شما از قبل برنامه‌ریزی شده باشد. بر اساس قانون کارما چنین چیزی عادلانه نیست و زندگی انسان یک فرصت است که اگر این قوانین  را جدی بگیرید و در زندگی تان پیاده کنید زندگی یک فرصت بی نظیر برای شما می‌شود تا به آنچه که می‌خواهید برسید.

قانون کارما چگونه زندگیمان را می‌سازد؟

همان طور که گفتیم قانون کارما در زندگی فرصت است. تمام افرادی که قانون karma را قبول دارند بر این باورند که با استفاده از این قانون و کارهایی که انجام داده می‌شود می‌تواند آینده را تشخیص بدهند. یعنی اگر شما قانون کارما را یاد بگیرید می‌توانید بر اثر اعمالی که انجام می دهید چه اعمال خوب و چه اعمال بد می توانید زندگیتان را تفسیر کنید و ببینید که قرار است در آینده چه اتفاقاتی برای شما بیفتد.

بر اساس قوانین کارما اتفاقات بر اساس اعمال تان رخ می دهند. یعنی وقتی در مشکلات و مسائل زندگی به دیگران کمک می کنید باعث می شود که دیگران هم در مسائل و مشکلات زندگی تان به شما کمک کنند. وقتی به دیگران خوبی می کنید بر اساس قانون کارما دیگران  هم به شما خوبی می‌کنند.

قانون کارما می‌گوید که افرادی که در زندگی مصیبت می بینند و اتفاقات منفی در زندگیشان رخ می دهد باعث اعمالی است که در گذشته انجام دادند. نتایج اعمال گذشته‌ شان بیانگر اتفاقات و شرایط الان شان است. البته قانون جذب هم این قانون  را به صورت کامل تفسیر کرده است که وقتی اعمال و کارهای خوبی انجام دهید باعث ایجاد احساس در شما می شود که همان احساس خوب باعث می شود نتایج خوبی بگیرید.

رابطه قانون جذب و قانون کارما

قبل از اینکه شما را با قانون کارما به صورت کامل آشنا کنیم بهتر است بدانید که قانون جذب چیست قانون جذب چه می‌گوید؟ و اینکه نسبت قانون کارما با قانون جذب را با هم بررسی کنیم. در سایت آکادمی مالی مسعود مقالات زیادی در زمینه قانون جذب و آموزش قانون جذب نوشته اند که می توانید با مطالعه آنها قانون جذب را خیلی واضح تر و کامل تر یاد بگیرید. اما به این دلیل که در این مقاله می خواهم شما را با قانون کارما آشنا کنم و به شما بگویم که کارما چیست بهتر است در زمینه قانون جذب یکسری اطلاعات تکمیلی داشته باشید.

قانون جذب (law of attraction) و قانون کارما یک قانون ثابت در جهان هستند. قانون کارما یکی از زیرمجموعه‌های قانون جذب است.

بر اساس قانون جذب وقتی به هر چیزی فکر می‌کنید آن را وارد زندگیتان خواهیم کرد. قانون جذب دقیقاً مشابه طناب عمل می‌کند. یعنی به وسیله طناب می توانید به هر چیزی که فکر می‌کنید آن را جذب و وارد زندگیتان کنید. به اصطلاح وقتی به هر چیزی فکر می‌کنید در حال کشیدن آن به زندگیتان هستید.

وقتی به بی پولی، بیکاری و رابطه خراب توجه می کنید و به آن فکر می‌کنید در حال جذب بی پولی بیکاری و رابطه خراب در زندگی تان هستید. و برعکس، وقتی به یک رابطه خوب توجه می‌کنید در حال جذب رابطه خوب در زندگیتان هستید. وقتی به پول و ثروت توجه می‌کنید در حال جذب پول و ثروت هستید.

ممکن است بپرسید که قانون جذب چگونه عمل می‌کند؟ البته قبل از این که به شما بگویم قانون جذب و قانون کارما چگونه عمل می کند بهتر است این را بگویم که قانون جذب یک قانون ثانویه و قانون اصلی قانون ارتعاش است. بر اساس قانون ارتعاش وقتی به هر چیزی فکر میکنید بر روی آن متمرکز می شوید در حال فرستادن ارتعاش آن به کائنات و جهان هستی هستید. و کائنات با توجه به ارتعاشی که از ذهن تان دریافت می کنند خواسته یا ناخواسته ای را وارد زندگی مان می کنند. بر اساسقدرت ذهنمی‌توانید به تمام خواسته ها و آرزوهایتان برسید.

بر اساس قانون ارتعاش و فیزیک کوانتوم تمام جهان از انرژی ساخته شده است و انرژی های هم نام یکدیگر را جذب می کنند. یعنی تفکرات و افکار ما قابلیت تبدیل به ماده را دارند و به هر چیزی که فکر کنیم چه خوب و چه بد به زودی آن وارد زندگی تان می شود.

وقتی به یک رابطه عاشقانه زیبا نگاه می کنیم احساس خوبی در دلتان ایجاد می‌شود در حال فرستادن ارتعاش مثبت به کائنات هستیم و بر اساس قانون جذب عشق رابطه تان به مرور زمان بهبود پیدا می‌کند. یا اینکه وقتی یک رابطه عاشقانه می‌بینید می‌توانیید بگویید که ما از این شانس‌ها نداریم و از جملات منفی استفاده کنید تا اینکه واقعا به واقعیت تبدیل شود و هیچ وقت حس خوب یک رابطه عاشقانه را تجربه نکنید پس بستگی به خودتان دارد چطور فکر کنید و  چطور از جملات استفاده کنید وزندگیتان چطور باشد.

برای اینکه کامل ببینید که در حال فرستادن چه ارتعاشی به کائنات هستید باید به احساسات تان توجه کنید. احساسات دقیقاً مانند نقشه و قطب نما عمل می کنند. بر اساس احساسات تان می توانید متوجه شوید که در مسیر خواسته هایتان هستید و یا ناخواسته هایتان، در حال جذب چیزهای مثبت هستید و یا منفی!

اما دلیل اصلی احساسات منفی چه می‌تواند باشد؟

دلیل اصلی احساسات منفی و مثبت در شما افکار شماست. اگر افکارتان مثبت باشد باعث ایجاد احساسات مثبت در شما می شود اگر افکار منفی باشد باعث می شود احساس تان بد شود. برای استفاده از قانون جذب شما باید افکارتان را کامل کنترل کنید و هر لحظه احساسات خوبی در خودتان ایجاد کنید. باید هر کاری کنید تا احساسات تان خوب شود.

قانون کارما چگونه عمل می‌کند؟

همانطور که گفتیم قانون‌ کارما زیر مجموعه قانون جذب است.
وقتی هر عملی را انجام دهید نتیجه اش را دریافت می‌کنید. بر اساس قانون ارتعاش همانطور که گفتیم همه چیز از انرژی ساخته شده و انرژی های هم ارتعاش یکدیگر را جذب می‌کنند. اما باید به شما بگویم که اعمالی که انجام می‌دهید هم دارای ارتعاش هستند. هر کار منفی انجام دهید ارتعاش منفی به کائنات ارسال می شود. هر کار مثبتی هم انجام بدهید در حال فرستادن ارتعاش مثبت و کائنات است.

وقتی کار منفی انجام می‌دهیم و ارتعاش منفی به کائنات می فرستیم کائنات با دریافت آن ارتعاش منفی ناخواسته ای را هم جنس ارتعاشی که از ذهنتان دریافت کرده است را وارد زندگیتان می کند. وقتی کار مثبتی انجام می دهید و ارتعاش مثبت به کائنات می فرستید کائنات با توجه به ارتعاش که دریافت کرده است چیز مثبت را وارد زندگی تان می کند. قانون کارما بر اساس ارتعاشات عمل ما عمل می کند. به این صورت وقتی کاری را انجام می‌دهیم ارتعاشش را به کائنات می فرستیم.

۱۱ قانون کارما در زندگی که باید بدانید

 

۱. قانون تشابه در کارما

اولین قانون کارما قانون تشابه است. قانون تشابه به زبان ساده می‌گوید که تمام کارهایی که انجام می‌دهیم و تمام اعمال و افکارمان عواقبی دارد. عواقب اعمال، افکار و کارهایمان ممکن است عواقب خوبی باشد یا عواقب بد!

وقتی افکار منفی در ذهنتان پرورش می‌دهید باعث می‌شود چیزهای منفی وارد زندگی تان شود. وقتی افکار مثبت در ذهنتان ایجاد می شود و بر روی نکات مثبت تمرکز می‌کنید درخواست مثبت به کائنات ارسال می‌کنید و جهان اصلی با توجه به درخواست ارسال کرده‌اید چیزهای مثبتی وارد زندگی تان می‌شود.

اگر پول و ثروت، آرامش و عشق و… را طلب کنید باید همسو  با آنها رفتار کنید دقیقاً مشابه قانون علت و معلول. انرژی که افکار و اعمال ما به کائنات می فرستد ممکن است به صورت آنی و غیر آنی وارد زندگی تان شود بر اساس قانون کارما کائنات همان چیزی که از ما دریافت می کنند را وارد زندگیمان خواهند کرد. برای همین است که من روی قانون ارتعاش تمرکز بسیار زیادی می کنم.

۲. قانون تواضع در قانون کارما

یکی دیگر از قوانین کارما قانون تواضع و پذیرفتن است. پذیرفتن یک ویژگی مثبت در هر فردی است که باید در هر شرایطی که هستید چه شرایط خوب و چه شرایط بد خودتان را بپذیرید. شرایط تان را کامل بپذیرید و برای بهبود شرایط کنونی تان تلاش کنید. اگر شرایط منفی دارید به هیچ عنوان به آن تمرکز نکنید. تمرکز کردن در قانون جذب و قانون کارما در کائنات باعث می شود به آن چیزی که توجه کرده اید را در زندگیتان دریافت کنید.

به عنوان مثال اگر وضع مالی مناسبی ندارید آیا رابطه تان خراب است اگر به این رابطه و وضع مالی تان توجه کنید و آن را پذیرید باعث می شود که آنها را بیشتر در زندگی تان احساس کنید. البته یکی از رمز و راز موفقیت تمام افراد موفق دنیا پذیرفتن است. تمام افراد موفق دنیا در هر شرایطی که زندگی می‌کردند آن شرایط را پذیرفتند و برای تغییر آن شرایط تلاش کردند، چه تلاش ذهنی و چه تلاش فیزیکی.

۳. قانون رشد و کارما

تنها چیزی که در زندگی تان می توانید  آن را کنترل کنید خودتان هستید . برای اینکه بتوانید در زندگیتان رشد کنید و زندگی تان را کاملا تغییر بدهید باید خودتان را کنترل کنید. کنترل کردن خود در اوایل راه ممکن است سخت و دشوار باشد اما به مرور زمان با کار کردن بر روی خودتان  می توانید شرایط تان را کامل تغییر دهید.

بر اساس قانون کارما برای رشد خود باید خود را تغییر بدهید تا شرایط تان تغییر پیدا کند. شما نمی توانید شرایط و پیرامونتان را تغییر بدهید تا خودتان تغییر نکنید. پس اول باید خودتان را تغییر بدهید تا تمام شرایط تان مثل وضع مالی، روابط و سلامتی تان تغییر کند. قانون کارما میگه که ” دنیایتان زمانی تغییر می‌کند که خودتان را تغییر دهید”

۴.قانون مسئولیت و کارما

در هر شرایطی که هستید و هر مسئله و حتی هر مشکلی در زندگی تان ایجاد شده است باید مسئولیتش را بپذیرید. اگر وضع مالی مناسبی ندارید و رابطه تان خراب است مسئولیتش فقط پای خودتان است و نه کسی دیگر.

وقتی زندگی تان در آشوب است و اتفاقات خوبی برایتان رخ نمی دهد دلیلش این است که از درون تان آشوب هستید. برای اینکه بتوانید شرایط و زندگی تان را تغییر دهید باید چارچوب های ذهنی تان را کامل تغییر بدهید و افکارتان را درست کنید.

در زندگیتان هر اتفاقی افتاده است باید مسئولیتش را بپذیرید و بر اساس قانون کارما باید قبول کنید که هر آنچه در زندگیتان اتفاق افتاده است نتیجه درون خودتان است. پس مسئولیت شرایط زندگی تان را کامل بپذیرید و خودتان را کامل تغییر بدهید.

۵. قانون باورها

یکی دیگر از شاخه های قانون کارما و قانون جذب قانون باورهاست. دلیل این که بسیاری از افراد با قانون جذب و قانون کار ما آشنا هستند اما نمی توانند به خواسته ها و آرزوهایشان برسند این است که باور نمی‌کنند. وقتی چیزی را باور نکنید هرگز به آن نمی رسید.

بر اساس قانون باورها تمام زندگیتان را بر اساس باورهای که دارید می سازید. برای اینکه ببینید باورهایتان درست است یا نه باید به شرایط الان تان نگاه کنید. اگر شرایط الانتان خوب است به دلیل باورهای درستی است که دارید. به عنوان مثال اگر وضع مالی تان خوب است باورهای مالی تان درست است. اگر وضع رابطه تان خوب است نشانه باورهایی است که دارید.

باورهای انسان به دو دسته باورهای محدود کننده و باورهای مثبت تقسیم می شود. برای اینکه ببینید باورهایتان ثبت موضوع خوب است یا نه باید به احساسات تان توجه کنید. اگر احساس خوبی نسبت به موضوع داشتید نشانه این است که باورهای تان نسبت به آن موضوع خوب است. اما اگر احساستان نسبت به موضوعی بد بود نشانه باورهای محدود کننده شماست.

برای این که بتوانید شرایط الان تان را کاملاً تغییر بدهید و به خواسته و اهدافتان برسید باید باورهایتان را تغییر بدهید. اما برای تغییر باورها نیاز به زمان دارید یعنی اگر بخواهید باورهای محدود کننده تان را تغییر دهید ممکن است چندین ماه زمانبر باشد.

برای تغییر باورهای تان باید هر روز زمان بگذارید و روی باورهای جدید کار کنید تا باورهای جدید و مثبت جایگزین باورهای محدود کننده و منفی بشود. راه و روش های زیادی برای تغییر باور ها وجود دارد. برای تغییر باورهای تان می توانید از عبارات تاکیدی، تصویر سازی ذهنی و تجسم خلاق استفاده کنید و به مرور زمان باورهایتان را تغییر بدهید.

وقتی یک موضوعی هزاران بار و حتی میلیون‌ ها بار در ذهنتان تکرار می شود باورتان نسبت به آن موضوع که در ذهنتان تکرار شده است ایجاد می شود.

به عنوان مثال اگر فکر می‌کنید که برای ثروتمند شدن حتماً به مدرک تحصیلی بالایی نیاز دارید و این فکر به صورت مداوم در فکرتان تکرار شود باعث ایجاد این باور محدود کننده در ذهن تان می شود و وقتی این باور ایجاد شود برای اینکه پولدار شوید و ثروتمند شوید باید مدرک تحصیلی بالایی داشته باشید. برای اینکه هم این باور را تغییر بدهید باید مخالف این فکر را در ذهن تان به صورت مداوم تکرار کنید تا باورتان به مرور زمان تغییر کند.

۶. قانون ارتعاش در قانون کارما

یکی دیگر از قوانین قانون کارما قانون ارتعاش است. کائنات وقتی ارتعاشی را دریافت می کنند مطابق با ارتعاشی که دریافت کردند خواسته یا ناخواسته را وارد زندگی تان می کنند. ارتعاشاتی که به کائنات میفرستید بر اساس افکار شما فرستاده می شود. وقتی به هر چیزی فکر کنید در حال ارتعاش آن به کائنات و جهان هستی هستید.

وقتی به بی‌پولی توجه می کنید و احساس دنبال می شود نشانه این است که در حال فرستادن ارتعاش بی‌پولی به کائنات هستید کائنات با توجه به ارتعاش بی پولی که از شما دریافت کرده‌اند شرایط بی پولی را وارد زندگیتان می کنند.

قانون ارتعاش یک خانه بسیار مهم در قانون جذب کائنات است که به شما توصیه می کنم این قانون مهم را کامل یاد بگیرید و در زندگی تان پیاده کنید. مطمئن باشید که اگر بتوانید ورودی ذهنتان را کنترل کنید ارتعاش مثبت به کائنات ارسال کنید نتایج فوق‌العاده خواهد گرفت و شرایط زندگی تان کامل تغییر می کند. برای کنترل ورودی ذهن تان راه و روش های زیادی وجود دارد به عنوان مثال می توانید از جملات تاکیدی مثبت، تجسم خلاق و تصویرسازی ذهنی استفاده کنید.

۷. قانون بخشش و کارما

یکی دیگر از قوانین قانون کارما قانون بخشش است. بخشش یک ویژگی و یک فضیلت است به شرطی که مشتاق کمک به سایرین باشید. اگر بتوانید ویژگی بخشندگی را در خودتان ایجاد کنید می توانید رشد معنوی کنید. البته برای اینکه فرد بخشنده باشید باید یک سری ویژگی ها مثل اعتماد به نفس و عزت نفس را در خودتان ایجاد کنید. بهتر است به جای محکوم کردن دیگران آنها را ببخشید. وقتی کسی را می بخشید احساس بسیار خوبی به خودتان منتقل می‌شود و همین احساس خوب نه تنها ارتعاش مثبت به کائنات می فرستد بلکه باعث افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس تان می شود.

۸. قانون انرژی در کارما

بر اساس فیزیک کوانتوم همه چیز در این دنیا از انرژی ساخته شده است. گوشی، ماشین، اعضای بدن و… انرژی هستند. انرژی های هم نام یکدیگر را جذب می کنند برای اینکه بتوانید به خواسته‌ها و آرزوهایتان برسید باید با آنها هم انرژی شوید. برای هم فرکانس شدن و قرار گرفتن در مدار خواسته هایتان باید به صورت مداوم ارتعاش خواسته‌ها و اهداف تان را بفرستید.

۹.قانون آینه در قانون کارما

قانون آینه در قانون کارما می‌گوید که هر عملی عکس العملی دارد. و نکته جالب این است که قانون کارما بر اساس نیت افراد عکس العمل نشان می دهد. فرض کنید که دو شخص می خواهند آمپولی را به شخص بیماری بزنند ،یکی به قصد نجات بیمار و دیگری به قصد  کشتن بیمار! نیت پزشک که هدفش نجات بیمار است نیت خوبی است ولی نیت شخص دیگر که میخواهد آن فرد را بکشد نیت پلید و بدی است که کائنات با توجه به نیت افراد واکنش نشان می دهد و اعمالشان را برمی گرداند.

۱۰. قانون اهمیت و الهام در کارما

هر چقدر بیشتر برای رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهایتان انرژی بگذارید بیشتر نتیجه می گیرید. برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید باید برای رسیدن به آرزوهایتان تلاش کنید. اگر کم تلاش کنید نتیجه کمتر خواهید گرفت و اگر زیاد تلاش کنید نتیجه بزرگترین می گیرید.

نتیجه پایانی شما بستگی به این دارد که چقدر برای رسیدن به اهداف و خواسته های تان زمان گذاشته‌اید. هر چقدر بیشتر ارزش قائل باشید و بیشتر وقت بذارید مسلماً هم زودتر نتیجه می گیرید و هم نتیجه بزرگترین خواهید گرفت.

خواسته‌ها و آرزوهایتان عشق ورزی کنید و انگیزه رسیدن به آرزوهایتان را درون تان ایجاد کنید. انگیزه بسیار مهم است و مانند سوخت برای این عمل می کند. وقتی می خواهید با یک ماشین به جای سفر کنید به سوخت نیاز دارید. دقیقاً انگیزه مانند سوخت برای ماشین است. وقت شما انگیزه داشته باشید هر چقدر هم تلاش کنید هرگز خسته نمی شوید. به خودتان عشق می ورزید و احساس خوبی در خودتان ایجاد می‌کنید و همین احساس خوب و انگیزه باعث می شود که شما با هدفی که تعیین کرده برسید.

۱۱.قانون صبر و کارما

برای رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهایتان نیاز به صبر و تلاش است. بسیاری از افراد به این دلیل فکر می‌کنند که قانون جذب واقعی نیست که فکر می کنند که اگر همان لحظه به هر چیزی فکر کنند همان لحظه باید وارد زندگی شان شود. در صورتی که اصلا اینطور نیست.

برای اینکه به خواسته‌ها و آرزوهایتان برسید بین شما و خواسته هایتان یک فاصله زمانی وجود دارد تا به آن چیزهایی که می خواهید برسید. وقتی ارتعاش خواسته و هدف تان را ارسال می‌کنید باید صبر کنید. به هیچ عنوان به راه رسیدن به خواسته ها و آرزوهایتان فکر نکنید. زیرا ذهنتان محدود است و هرگز رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهایتان را درک نمی‌کند و همین موضوع باعث می‌شود که شما ارتعاش منفی به کانال و جهان هستی بفرستید. پس باید آگاهانه فردی صبور باشید و مطمئن باشید که تمام خواسته و آرزوهایتان می رسید.

سخن پایانی

قانون کارما همانند قانون جذب یک قانون ثابت در جهان است. برای اینکه بتوانید تغییر و تحول عظیمی را در زندگیتان ایجاد کنید باید از اصول قانون کارما در کائنات را یاد بگیرید. قانون کارما به زبان ساده می گویند هر عملی که انجام دهید آن را دریافت خواهید کرد. اگر به دیگران خوبی کنید دیگران به شما خوبی خواهند کرد و اگر به دیگران بدی کنید دیگران هم به شما بدی خواهند کرد. باید روی ذهنتان کار کنید و هر ورودی که به مغزتون بدید همان هم ازش خارچ می‌شود پس تا می‌توانید روی ذهن و احساستان کار کنید و همیشه مثبت باشید تا فقط مثبت‌هارو به زندگیتان وارد شود.

 

دیدگاهی در مورد “کارما چیست؟

 1. sahar گفت:

  واقعا سایتتون خوبه و جدا از اینکه حقیقت رو میگه انرژی مثبت زیادی هم میده و انگیزه میده واقعا ممنون

  1. تیم آکادمی مالی مسعود گفت:

   از شما تشکر میکنیم زنده باشید

 2. محمد گفت:

  با سلام منم به کارما اعتقاد دارم هر چه کنی به خور کنی ،گر همه نیکو بد کنی…..

 3. هدایتی گفت:

  قانون کارما یکی از قوانینیه که دیر یا زود عملی میشه و هرکسی بهش اطمینان پیدا میکنن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *