ثبت نام ماشین وارداتی

ثبت نام خودروهای وارداتی تیرماه ۱۴۰۳

ثبت نام کنندگان ماشین های وارداتی باید از تاریخ دوشنبه 18 تیرماه تا تاریخ شنبه 23 تیرماه اول در یکی از بانک های منتخب مبلغ 500 میلیون ت...

ادامه مطلب